Header Image for Llandybie Community Council - Welsh

Cyngor Cymuned Llandybїe

HeoldduSerch ei enw mae gan Gyngor Cymuned Llandybїe bedair Ward o fewn ei gofal, sef Llandybїe, Pen-y-groes, Saron a Heol-ddu, ac mae'r rhain yn eu tro yn cynnwys un ar ddeg o bentrefi ynghyd a phentrefannau yn amrywio o Landybїe prysur gyda'i eglwys nodweddiadol, sawl siop fach ac amryw o adnoddau lleol eraill, i Ward wledig Heol-ddu â godre'i mantell yn gorwedd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 

Photo of LlandybieDros amser bu gan yr ardal ei rhan yn y diwydiant cloddio glo o fewn  Wardiau Pen-y-groes, Saron a Llandybїe gan gynhyrchu glo carreg o safon uchel iawn. Bu ardal Ward Llandybїe yn un o'r canolfannau cynhyrchu calch pwysicaf yng Nghymru, yn ymestyn o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at ganol yr ugeinfed ganrif oherwydd nifer helaeth y chwareli calchfaen fu yn yr ardal.

Gwelir y diwydiannau presennol wedi eu canoli o amgylch ardaloedd Llandybїe a Chapel Hendre.