Header Image for Llandybie Community Council - Welsh

Ward Llandybїe

Hanes Plwyf Llandybїe: www.genuki.org.uk/big/wal/CMN/Llandybie/Gomer.html

O fewn Ward Llandybїe ceir pentrefi Llandybїe, Pentregwenlais, Derwydd ac i'r de - Bonllwyn.  

Llandybїe

Mae'r eglwys yn Llandybїe sy'n nodwedd amlwg o fewn y pentref yn dyddio nôl i'r drydedd ganrif ar ddeg, ac fe gafodd y cloc ei ychwanegu ym 1920 fel Cofeb Rhyfel. Ceir Sïon, yr Eglwys Annibynnol Gymraeg, Gosen, capel y  Methodistiaid ac Eglwys Apostolaidd Ebeneser, o fewn y pentref.

Mae gan y pentref amrywiaeth o siopau, tafarnau gyda rhai yn paratoi bwyd, a bwyty a restrwyd gan 'Michelin' a hefyd amryw o gaffis a chyfleusterau bwyd parod. Yn ogystal ag ysgol gynradd a grwpiau meithrin, ceir hefyd amryw o adnoddau eraill megis y Neuadd Goffa Gyhoeddus (www.carmarthenshirehalls.org.uk), amryw o adnoddau chwaraeon ac adloniant.  Mae Llinell Reilffordd Canol Cymru yn rhedeg drwy'r ardal a cheir gorsaf yn Llandybїe.   

Pentregwenlais

Gorwedd Pentregwenlais ar ochr ogleddol Llandybїe gan edrych i lawr ar y gweithfeydd calch a gaewyd ac ar olion rhai o'r amryw odynnau calch yn yr ardal, gan i'r ardal fod yn gyfoethog mewn dyddodion carreg galch a glo ac i'r afon Marlais sy'n rhedeg drwy Landybїe ynghyd a'r rheilffordd fod yn sylfaen i'r diwydiant.   

Derwydd

Mae pentref Derwydd ymhellach i'r gogledd eto ac yn ardal wledig, gyda chapel  Bedyddwyr Soar yng nghanol y wlad  yn edrych at gastell Carreg Cennen ar gyrion pentref Llandyfan. Mae gan Derwydd dafarn - Y Coleg sydd ar y briffordd o Landybїe i Landeilo.

Bonllwyn

Lleolir Bonllwyn ar yr ochr ddeheuol o Landybїe ac ar gyrion dref Rhydaman;  ardal breswyl ydyw'n  bennaf.