Header Image for Llandybie Community Council - Welsh

Cyfarfodydd, Agendau a Chofnodion

Ar gyfer 2019 cynhelir y cyfarfodydd ar:

Ion Chw Maw Ebr

Mai

Meh Gorf Med Hyd Tach

    30

27

27

24

29

26

31

 25

30

27

Fe all y dyddiadau uchod newid. 

Mae'r Cyngor Llawn yn cyfarfod bob mis heblaw am Awst a Rhagfyr lle nad oes unrhyw gyfarfodydd, ond yn ystod Medi ac Ionawr fel arfer fe gynhelir dwy gyfarfod.

Fel arfer fe gynhelir pob cyfarfod Cyffredin o'r Cyngor ar y nos Fercher olaf o bob mis perthnasol i ddechrau am 6:30 yr hwyr yn Swyddfeydd y Cyngor, Llandybїe

Cynhelir cyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio yn syth wedi pob cyfarfod Cyffredin o'r Cyngor.

Cynhelir cyfarfodydd o bwyllgorau eraill yn ystod y flwyddyn.  Cynhelir cyfarfodydd o'r Pwyllgor Cyllid i ystyried ceisiadau am gymorth ariannol  oddi wrth amrywiol sefydliadau yn ystod Chwefror a Medi.  Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn ceisiadau am gymorth ariannol ar gyfer cyfarfod Chwefror yw'r 1af o Ionawr, a'r 31ain o Orffennaf ar gyfer cyfarfod Medi.

Bydd cyfarfod Statudol 2018 yn cael ei chynnal ar yr 29ain Mai am 6:30 yr hwyr,  yn union cyn y cyfarfod Cyffredin.

 
Agenda Cyfredol 
 
Statudol  Cyngor  Cyllid Cynllunio Datblygu Cymunedol Parciau a Meysydd Chwarae  Codi Proffil y Cyngor Polisi Hawliau Tramwy a Gilfach IagoCyflogaeth Trafod Trosglwyddo Asedau 

29/05/19 

30/05/18

17/05/17

25/05/16

27/05/15 

26/6/19 

29/05/19

27/04/19 

27/03/19 

27/02/19

30/01/19 

28/11/18 

30/10/18 

26/09/18 

05/09/18 

25/07/18

 27/06/18

30/05/18 

25/04/18 

28/03/18 

28/02/18 

31/01/18 

03/01/18 

29/11/17 

25/10/17 

27/09/17 

06/09/17 

26/07/17 

28/06/17 

17/05/17 

26/04/17 

29/03/17 

22/02/17 

25/01/17 

04/01/17 

30/11/16 

26/10/16 

Arbennig 

28/09/16 

07/09/16 

 27/07/16

29/06/16 

Arbennig 

15/06/16 

25/05/16 

27/04/16 

06/04/16 

24/02/16 

27/01/16 

07/01/16 

25/11/15 

28/10/15 

30/09/15 

Arbennig 17/08/15 

29/07/15 

24/06/15 

27/05/15 

29/04/15 

25/03/15 

25/02/15 

28/01/15 

26/11/14

29/10/14 

24/09/14 

03/09/14 

 30/07/14  

25/06/14 

28/05/14 

STAT 

30/04/14

26/03/14
26/02/14
29/01/14
08/01/14

27/11/13
30/10/13
25/09/13
28/08/13
31/07/13
26/06/13
29/05/13
15/05/13 Arbennig
15/05/13 Statudol

06/02/19 

14/11/18 

10/09/18 

07/02/18

15/11/17 

11/09/17 

19/04/17 

01/02/17 

16/11/16 

19/09/16

10/02/16 

11/11/15 

16/09/15 

11/02/15 

12/11/14 

08/09/14

19/02/14

13/11/13
11/09/13

26/6/19 

29/05/19 

27/04/19

27/03/19 

27/02/19 

30/01/19 

28/11/18 

30/10/18 

26/09/18 

05/09/18 

25/07/18 

27/06/18 

30/05/18 

25/04/18 

28/03/18 

28/02/18 

 31/01/18

03/01/18 

29/11/17 

 25/10/17

27/09/17 

23/08/17 

26/07/17 

28/06/17 

17/05/17 

26/04/17 

29/03/17 

22/02/17 

25/01/17 

04/01/17 

30/11/16 

26/10/16 

28/09/16 

07/09/16 

27/07/16 

29/06/16 

25/05/16 

27/04/16 

06/04/16 

24/02/16 

27/01/16 

07/01/16 

25/11/15 

30/09/15 

29/07/15 

24/06/15 

27/05/15 

29/04/15 

25/03/15 

25/02/15 

28/01/15 

26/11/14 

29/10/14 

24/09/14 

03/09/14 

30/07/14 

25/06/14 

28/05/14 

30/04/14

26/03/14
26/02/14
29/01/14
08/01/14

27/11/13
30/10/13
25/09/13
28/08/13
31/07/13
26/06/13
29/05/13

14/11/18 

15/11/17 

16/11/16 

11/11/15

13/11/13

17/07/13

12/06/13

10/7/19 10/06/14

06/02/19 

07/02/18 

01/02/17 

18/04/16 

10/02/16 

15/04/15 

14/01/15

15/01/14

16/08/18 

18/04/18 

07/03/18 

 07/03/17

7/12/16

7/06/15 

11/07/18 

21/05/18 

6/12/17 

18/04/16 

17/02/16

09/12/15 

12/09/16 

16/03/16

17/02/16