Header Image for Llandybie Community Council - Welsh

Cysylltwch â Ni

I gael manylion y Cynghorwyr cliciwch yma

Am fanylion y Clerc a Swyddogion eraill y Cyngor cliciwch yma

Siambr y Cyngor
Swyddfeydd y Cyngor
Stryd Fawr
Llandybїe
Sir Gaerfyrddin
SA18 3HX

Eich enw:

Cyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn:

I ymateb i'ch ymholiad, efallai y bydd rhaid i ni rannu eich gwybodaeth gyda staff y Cyngor, Cynghorwyr a thrydydd partion. Os ydych chi'n hapus i ni wneud hyn, cliciwch yma.

Ymholiad: