Header Image for Llandybie Community Council - Welsh

Pwyllgorau

  • Cynllunio
  • Cyllid
  • Datblygu Cymunedol
  • Hawliau Tramwy
  • Polisi
  • Codi Proffil y Cyngor
  • Cyflogaeth
  • Parciau a mannau chwarae

Cynhelir cyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio yn syth wedi pob cyfarfod Cyffredin o'r Cyngor.

Cynhelir cyfarfodydd o'r Pwyllgor Cyllid i ystyried ceisiadau am gymorth ariannol  oddi wrth amrywiol sefydliadau yn ystod Chwefror a Medi bob blwyddyn.

Cynhelir cyfarfod ychwanegol o'r Pwyllgor Cyllid yn ystod Tachwedd i ystyried y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol ddilynol.

Cynhelir cyfarfod o'r Pwyllgor Datblygu Cymunedol yn ystod Tachwedd i ystyried cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ariannol ddilynol.

Cynhelir cyfarfodydd o Bwyllgorau eraill yn ystod y flwyddyn yn ôl yr angen.

Aelodau'r Pwyllgorau ar gyfer 2018/19

Cyllid

I. R. Llewelyn, W.D. Evans, D. Hopkins, Mrs. J.E. Collins, N. Evans, C. J. Harris a Mrs L. Latham 

Cynllunio 

N. Evans, W. D. Evans, E. W. Nicholas, Mrs J.E. Collins, C.J. Harris, P. H. Roberts a Mr D. Nicholas 

Datblygu Cymunedol 

I. R. Llewelyn, B. Rees, D. Hopkins,  P. H. Roberts, Mrs S.E. Thomas, Mrs C. Thomas a  N. Evans. 

Hawliau Tramwy 

I. R. Llewelyn, B. Rees, E. W Nicholas, Mrs. Ll. Hindley, , Mrs C Thomas, P. H. Roberts 

Polisi 

I. R. Llewelyn, C. J. Harris, D. Hopkins, P.H. Roberts 

Codi Proffil y Cyngor 

I. R. Llewelyn, N. Evans, D. Nicholas, A. W. Jones, Mrs. Ll. Hindley, Mrs C. Thomas, ac Mrs L. Latham 

Cyflogaeth 

I. R. Llewelyn, W. D. Evans, D Nicholas,  N. Evans, C.J Harris, Mrs S.E. Thomas a P. H. Roberts